Sebastian Bielak - Podróż po Alasce

Click CTRL – to diminish Click CTRL – to diminish Click CTRL + to enlarge Click CTRL + to enlarge
View of the Bieszczady Mountains, in the background is visible the highest peak called Tarnica (photo by Sebastian R. Bielak)
View of the Bieszczady Mountains, in the background the highest peak called Tarnica (photo by S. R. Bielak)

The Bieszczady Mountains of Eastern Carpathians

The Bieszczady Mountains are located in south-eastern Poland. By many people they are recognized as the wildest part of this country and one of the most precious natural corners of Europe. As a part of Eastern Carpathians these mountains extend on the borderland of three contries: Poland, Slovakia and Ukraine. They are not very high mountains as the highest summit located on their Polish side and called Tarnica is 4416 feet a.s.l. (1346 m a.s.l.). Nevertheless, local wildlife is really wild and the environment is barely changed by men. Here occur the most numerous in Poland populations of brown bear, Eurasian lynx and grey wolf. In the borders of Polish side of the Bieszczady Mountains there is one national park, two landscape parks and over a dozen of wildlife preserves, which encompass an area of over 270 000 acres (1100 square kilometers). The dominant component of local landscapes are forests which are completely natural, however at the turn of nineteenth and twentieth century they were intensively... [more]

The Biebrza River Valley is a vast, flat and wet terrain covered by peatlands (photo by Sebastian R. Bielak)
The Biebrza River Valley is a vast, flat and wet terrain covered by peatlands (photo by Sebastian R. Bielak)

The Biebrza River Valley – a land of wild wetlands

The Biebrza River Valley is located in north-eastern Poland and undoubtedly it is one of the most beautiful places in this region. Here occur vast and quite natural lowland peatlands with fragments of raised bogs, which are considered to be the greatest in Poland and one of the biggest in Europe (acreage of almost 250 000 acres, which equals 1000 square kilometers). During last century these wetlands luckily have resisted numerous attempts of draining peat soil for agricultural purposes. In a scale of the whole continent the Biebrza River Valley, and especially its Lower Basin, is a unique refuge for migratory water birds and birds of prey. Most of 280 bird species seen in the valley nest here and some of them are very rare or even endangered. In 1993, because of high natural values of the valley, the Biebrza River National Park was established. With the acreage of 140 000 acres (600 square kilometers) it is now the biggest national park of Poland. As an area of global importance in wildlife conservation the Biebrza River Valley... [more]

Kocioł Małego Stawu z widoczną w tle Śnieżką (1602 m n.p.m.), (fot. Sebastian R. Bielak).

Brumowskie Ściany widoczne ze szczytu Szczelińca Wielkiego, w tle Kotlina Kłodzka (fot. S. R. Bielak)

Góry Stołowe – geologiczny unikat w Polsce

Dużą atrakcją turystyczną Gór Stołowych, związaną z ich nietypową budową geologiczną, są tzw. Skalne Miasta. Są to rozległe skupiska skał, w których pomiędzy wysokimi na kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów blokami piaskowców występuje tak duże zagęszczenie szczelin, wąskich przejść i zaułków, że przypominają one prawdziwe labirynty. Skalne miasta występują zarówno po polskiej, jak również po czeskiej stronie Gór Stołowych, a najbardziej znane z nich to Błędne Skały znajdujące się w okolicach Skalniaka, skalny labirynt na szczycie Szczelińca Wielkiego oraz Skalní Město położone w paśmie Skał Adrszpasko-Cieplickich. Błędne Skały, objęte szczególną ochroną w postaci rezerwatu przyrody, zajmują ponad 20 hektarów powierzchni i jeszcze kilka wieków temu były pilnie strzeżonym punktem celnym pomiędzy hrabstwem kłodzkim i królestwem Czech. W Górach Stołowych występują jeszcze inne formy rzeźby skalnej, które są efektem trwającej do dziś erozji. Są to pojedyncze skałki o fantazyjnych kształtach grzybów, iglic i bram, których największe skupiska po polskiej stronie znajdują się w północno-wschodniej oraz południowej części Parku Narodowego Gór Stołowych. O dużej wartości przyrodniczej tej części Sudetów najlepiej świadczy to, że oprócz parku narodowego znajduje się tutaj obszar Natura 2000 oraz kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, które chronią krajobrazy, a także florę i faunę po obydwu stronach polsko-czeskiej granicy. [więcej]

Polodowcowy Kocioł Małego Stawu z widoczną w tle Śnieżką (1602 m n.p.m.), (fot. Sebastian R. Bielak)
Polodowcowy Kocioł Małego Stawu z widoczną w tle Śnieżką (1602 m n.p.m.), (fot. Sebastian R. Bielak)

Karkonosze – mityczna kraina Ducha Gór

Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów oraz jeden z najciekawszych pod względem przyrodniczym i kulturowym fragmentów Dolnego Śląska. Znajduje się tu kilkanaście rezerwatów przyrody oraz dwa parki narodowe, które chronią florę i faunę zarówno po polskiej, jak również po czeskiej stronie gór. Karkonosze figurują na liście międzynarodowych Rezerwatów Biosfery UNESCO z powierzchnią wynoszącą ponad 600 km2. Najwyższym szczytem tego łańcucha górskiego jest Śnieżka, której wysokość wynosi 1602 m n.p.m. W Karkonoszach znajdują się liczne pozostałości po ostatniej epoce lodowcowej, w tym m.in. polodowcowe jeziora górskie, zwane stawami karkonoskimi. Należą do nich Śnieżne Stawki oraz Wielki i Mały Staw, które znajdują się we wschodniej części gór. Jeziora te powstały w kotłach lokalnych lodowców górskich, które stopniały tysiące lat temu na skutek ocieplenia się klimatu. Dzięki temu, że lodowce otoczone były morenami powstała z nich woda nie spłynęła w dół zboczy, lecz została... [więcej]

View of the Dunajec River Gap through the Pieniny Mountains, seen from the Sokolica Mountain (2451 feet a.s.l.), (photo by Sebastian R. Bielak)
View of the Dunajec River Gap through the Pieniny Mountains, seen from the Sokolica Mountain (2451 feet a.s.l.), (photo by Sebastian R. Bielak)

The Pieniny Mountains with the Dunajec River Gap

The Pieniny Mountains, right behind the Tatra and the Bieszczady Mountains, belong to the most popular mountain ranges in Poland. Their size is not impressive because they are 22 miles long, 4 miles wide and their highest peak reaches merely 3451 feet a.s.l. They owe their unqestionable charm and montane character not to dimensions but to different relief-formative factors, including the Dunajec River. Over last few million of years the river has broken through this mountain range creating a gap, which is now considered to be one of the most beautiful in Europe. The actual Dunajec River Gap stretches from the town of Szczawnica in Poland to the Red Monastery in Slovakia. On this distance of 5.5 miles (1.5 mile in straight line) the river creates 7 big meanders with turn angles up to 135°. Unique natural values of this mountain range had been appreciated and in 1932 the Pieniny Mountains National Park was established (5792 acres of acreage). In neighboring Slovakia there is a twin park the Pieninsky Narodny Park, which encompasses area of 9259 acres. Considerable part of the park is covered by forests, including the Carpathian beech forest and aggregations of relict Scotch pine. Among them there are montane meadows on which sheep still graze, being guarded by traditional shepherds. The Pieniny Mountains are famous of huge diversity of insects, especially butterflies, and occurrence of endemic species which are not encountered nowhere else in the world. [więcej]

Puszcza Białowieska obfituje w śródleśne cieki, na zdjęciu Łutownia (fot. S. R. Bielak).
Puszcza Białowieska obfituje w śródleśne strumienie i rzeczki, na zdjęciu Łutownia (fot. Sebastian R. Bielak)

Puszcza Białowieska – królestwo leśnego żubra

Puszcza Białowieska to ogromny kompleks leśny położony na pograniczu Polski i Białorusi, przy czym polska część lasów stanowi 40% całości. Z powierzchnią wynoszącą 1500 km2 współczesna puszcza jest pozostałością po dawnych, całkowicie naturalnych lasach rozciągających się na ogromnych obszarach w środkowo-wschodniej Europie. To właśnie tutaj znajduje się Białowieski Park Narodowy, który jest jednym z najstarszych parków narodowych w naszym kraju. Zamieszkuje go ponad 12 tys. różnych gatunków zwierząt, czyli jedna trzecia wszystkich gatunków występujących w Polsce. Z powodu ogromnego bogactwa przyrody Puszcza Białowieska, jako jedyny obszar przyrodniczy Polski, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do początku XX w. decydującą rolę w rozwoju białowieskich lasów nie odgrywał człowiek, lecz przyroda dlatego cechą charakterystyczną tutejszych drzewostanów jest złożona, wielogatunkowa struktura oraz duże zróżnicowanie wiekowe wśród drzew. Przykładowo, na terenie... [więcej]