Naciśnij CTRL –  aby pomniejszyć Naciśnij CTRL – aby pomniejszyć Naciśnij CTRL + aby powiększyć Naciśnij CTRL + aby powiększyć
Uśmiech
W życiu warto być uśmiechniętym człowiekiem choć czasami bywa to trudne (fot. Anna Chodkiewicz)

Kilka słów o mnie

Z wykształcenia jestem inżynierem, a więc człowiekiem o zmyśle technicznym, który szanuje dorobek naszej cywilizacji oraz ceni praktyczne podejście do codziennego życia. W 2000 r. ukończyłem dzienne studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie w 2008 r. dzienne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, uzyskując w 2009 r. stopień doktora nauk technicznych. W latach 2010-2013 pracowałem na Politechnice Krakowskiej jako etatowy nauczyciel akademicki, natomiast obecnie współpracuję z kilkudziesięcioma Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Uniwersytetami Dziecięcymi, bibliotekami oraz ośrodkami kultury w całej Polsce. Choć na co dzień jestem wykładowcą i edukatorem, wolne chwile staram się poświęcać pracy twórczej oraz popularyzacji nauki, czego efektem jest jak dotychczas kilkanaście edukacyjnych filmów przyrodniczych oraz ponad sto trzydzieści publikacji (popularnych i naukowych) z dziedziny ochrony środowiska, ekologii i turystyki, w tym dwie książki. Myliłby się jednak ten, kto posądzałby mnie o to, że jestem typowym „gryzipiórkiem”. Nic z tych rzeczy. Gdy tylko jest ku temu okazja ruszam w teren i staram się zdobyć jak najwięcej konkretnego praktycznego doświadczenia, aby moja skromna wiedza nie stała się z czasem tylko jałową wiedzą książkową.

Promocja
Uroczysta promocja doktorów w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, jesień 2009 r. (fot. J. Zych)

Zainteresowania naukowe

W dotychczasowym życiu zawodowym zajmowałem się głównie potamologią, czyli – mówiąc bardziej zrozumiałym językiem – ekologią rzek oraz ekosytemów powiązanych z wodą. Choć obecne czasy wymuszają na uczonych wąskie specjalizacje ja nigdy nie podążałem z duchem mainstreamu, lecz starałem się być w swojej dziedzinie maksymalnie interdyscyplinarny. Dlatego też moje zainteresowania koncentrują się zarówno na przyrodniczych aspektach funkcjonowania ekosystemów rzecznych, jak również na matematycznych narzędziach wspierających nowoczesną inżynierię rzeczną, takich jak np. modelowanie jakości wód powierzchniowych. Prowadziłem również badania naukowe, które pozwalają ocenić stan ekologiczny rzek zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Badania opierały się na dwóch metodach polowych: brytyjskiej River Habitat Survey, która służy do oceny stanu hydromorfologicznego koryt i dolin rzecznych oraz polskiej Makrofitowej Metodzie Oceny Rzek, dzięki której można określić żyzność cieków wykorzystując do tego roślinność wodną jako biowskaźniki poziomu zanieczyszczenia wód biogenami.

Pieniny
Fotografowanie przyrody nieraz wymaga sporego zaangażowania, np. wejścia w woderach do bagna pełnego wrednych komarzyc (fot. Anna M. Bielak)

Hobby, czyli podróże i fotografia przyrodnicza

Z zamiłowania jestem przyrodnikiem, fotografem i podróżnikiem – człowiekiem, który lubi obcować z dziką przyrodą oraz z dala od ludzkich siedzib szuka wyciszenia i dystansu do naszej coraz bardziej hałaśliwej cywilizacji. Uwielbiam wędrować po lesie i wspinać się po górach, czując na twarzy powiew świeżego powietrza, albo pływać kajakiem wśród niedostępnych mokradeł i otwartych przestrzeni, gdzie w niezmąconej żadnym hałasem ciszy słychać śpiewy tokujących ptaków. Te piękne momenty próbuję z różnym skutkiem uchwycić w obiektywie aparatu fotograficznego. I choć wolnego czasu mam coraz mniej, zawsze znajdę pretekst, żeby chociaż na chwilę zostawić za sobą wszystkie sprawy i z plecakiem wyruszyć w pieszą wędrówkę.