Naciśnij CTRL – aby pomniejszyć Naciśnij CTRL – aby pomniejszyć Naciśnij CTRL + aby powiększyć Naciśnij CTRL + aby powiększyć

Artykuły naukowe

 1. Bielak S. R. 2014. Zastosowanie modelowania matematycznego do oceny zmian jakości fizyczno-chemicznej rzeki Biebrzy w zakresie stężeń tlenu oraz parametrów charakteryzujących zakwaszenie wód. Dwumiesięcznik naukowo-techniczny „Technologia Wody" nr 1-2/2014, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 2. Bielak S. R. 2013. Zastosowanie modelowania matematycznego do oceny zmian jakości fizyczno-chemicznej wód rzeki Biebrzy w zakresie stężeń azotu i fosforu. Miesięcznik naukowo-techniczny „Technologia Wody" nr 12/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 3. Bielak S. R., Daniek J. 2013. Ocena stanu hydromorfologicznego górnego i środkowego biegu rzeki Raby z zastosowaniem metody River Habitat Survey. Miesięcznik naukowo-techniczny „Technologia Wody" nr 9/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 4. Bielak S. R., Zaborska A. 2013. Ocena stanu ekologicznego górnego biegu rzeki Wieprz z zastosowaniem makrofitów jako biologicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych. „Technologia Wody" nr 7-8/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 5. Bielak S. R. 2013. Zastosowanie modelowania matematycznego w ocenie wpływu osadów dennych na jakość fizyczno-chemiczną wody w korycie rzecznym, na przykładzie rzeki Biebrzy (cz. II). „Technologia Wody" nr 7-8/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 6. Bielak S. R. 2013. Zastosowanie modelowania matematycznego w ocenie wpływu osadów dennych na jakość fizyczno-chemiczną wody w korycie rzecznym, na przykładzie rzeki Biebrzy (cz. I). „Technologia Wody" nr 6/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 7. Bielak S. R. 2013. Konstrukcja, kalibracja oraz weryfikacja matematycznego modelu wymiany ciepła w korycie rzeki nizinnej, na przykładzie Biebrzy Dolnej. Technologia Wody" nr 5/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 8. Bielak S. R. 2013. Konstrukcja, kalibracja oraz weryfikacja matematycznego modelu przepływu wody w korycie rzeki nizinnej, na przykładzie Biebrzy Dolnej. Technologia Wody" nr 3-4/2013, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno.
 9. Bielak S. R., Baran K., Kulig N., Ścieńska E. 2012. Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie i klasyfikacji stanu hydromorfologicznego rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, seria „Środowisko", z. 2-Ś, Kraków.
 10. Bielak S. R., Borek K., Pijar K., Staszkiewicz K. 2012. Zastosowanie makrofitów w ocenie i klasyfikacji stanu ekologicznego rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, seria „Środowisko", z. 2-Ś, Kraków.
 11. Bielak S. R. 2012. Zróżnicowanie stanu hydromorfologicznego cieków górskich w kontekście ich położenia w obszarach chronionej przyrody oraz na terenach zurbanizowanych, na przykładzie zlewni Skawicy. [W:] Ławniczak A. (red.) Ekosystemy wodne na obszarach chronionych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Tucholski Park Krajobrazowy, Tuchola-Poznań.
 12. Bielak S. 2006. Melioracja mokradeł Biebrzy – rolniczy sukces czy ekologiczna porażka? Miesięcznik naukowy „Ekoprofit” nr 5/2006. Wydawnictwo Telpress, Katowice.
 13. Bielak S. 2006. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia wód gruntowych w Biebrzańskim Parku Narodowym. „Ekoprofit” nr 3/2006. Wydawnictwo Telpress, Katowice.
 14. Bielak S. 2006. Zanieczyszczenia antropogeniczne w osadach dennych rzek Biebrzańskiego Parku Narodowego. „Ekoprofit” nr 1/2006. Wydawnictwo Telpress, Katowice.
 15. Bielak S. 2005. Zanieczyszczenia antropogeniczne w rzekach Biebrzańskiego Parku Narodowego. „Ekoprofit” nr 3/2005. Wydawnictwo Telpress, Katowice.
 16. Bielak S. 2005. Eutrofizacja wód powierzchniowych Biebrzańskiego Parku Narodowego. „Ekoprofit” nr 1/2005. Wydawnictwo Telpress, Katowice.
 17. Bielak S., Bykov R. 2000. Wpływ południowego odcinka obwodnicy drogowej na warunki środowiskowe oraz organizację ruchu na terenie południowych osiedli Krakowa. Kwartalnik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej „Inżynieria Środowiska”, tom 5, zeszyt 1. Kraków.
 18. Bielak S., Dworak T. Z. 2000. Problem wpływu motoryzacji na funkcje lecznicze uzdrowisk krajowych na przykładzie uzdrowiska Swoszowice w Krakowie. Kwartalnik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej „Inżynieria Środowiska”, tom 5, zeszyt 2. Kraków.